Política de privacitat

Les dades identificatives i personals proporcionades en el marc del present lloc web, via formulari o via e-mail, són confidencials i formaran part dels fitxers titularitat de FOTO NIEPCE amb la finalitat de processar la vostra consulta o enviar-li la informació sol·licitada.Alhora, els usuaris autoritzen expressament FOTO NIEPCE a enviar-los informació respecte de novetats en l’àmbit dels serveis prestats per aquesta.En cas que no desitgessin rebre l’esmentada informació n’hi haurà prou amb notificar-ho via e-mail a foto@fotoniepce.com en qualsevol moment.

Les dades introduïdes als formularis per l’usuari hauran de ser dades veritables, exactes, completes i actuals. En el cas que la persona que entre les dades sigui diferent de la que s’hagi de declarar com a usuari, s’entendrà que té consentiment exprés de l’usuari i que aquest ens atorga autorització per realitzar el tractament descrit anteriorment. L’usuari serà l’únic responsable de qualsevol dany o perjudici, directe o indirecte que pogués ocasionar qualsevol persona a causa de l’emplenament del formulari amb dades falses, inexactes, incompletes o no actualitzades.

El titular de les dades de caràcter personal tindrà dret d’oposició, accés, rectificació i cancel·lació respecte a totes les dades seves que hi hagi emmagatzemades a la base de dades de FOTO NIEPCE. Aquests drets podran ser exercitats a través de qualsevol mitjà de comunicació davant de FOTO NIEPCE a l’adreça indicada a l’apt 2 del present Avís Legal, adjuntant fotocòpia de DNI del titular de les dades oa l’e-mail foto@fotoniepce.com.

FOTO NIEPCE es reserva el dret de modificar la seva política de confidencialitat i de protecció de dades com a conseqüència d’un canvi legislatiu, jurisprudencial oa la pràctica empresarial. Si es produís alguna modificació, el nou text serà publicat en aquesta pàgina, on podrà tenir accés a la política actual en matèria de confidencialitat i protecció de dades. En cada cas, la relació amb els usuaris es regirà per les normes previstes en el moment precís que s’accedeix al web.