Avís legal

1. ÀMBIT D’APLICACIÓ

Aquesta nota legal conté les condicions que regulen l’ús i l’accés al lloc web http//www.fotoniepce.com (d’ara endavant lloc o web) i les responsabilitats derivades de la seva utilització.S’entendrà que l’accés o la simple utilització del lloc web per part de l’usuari implica l’adhesió del mateix a totes les condicions que FOTO NIEPCE tingui publicades en aquell moment al web.

2. TITULAR

El titular d’aquest lloc web és Carlos Busquets Boladeras amb domicili social al Carrer Llovera, núm. 11 CP 43201, a Reus i correu electrònic foto@fotoniepce.com.

2. OBJECTE

L’objectiu d’aquest lloc web és informar clients i usuaris de l’activitat que desenvolupa FOTO NIEPCE.

4. DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

La totalitat d’aquest lloc web: descripció i característiques, text, imatges, marques, logotips, botons, arxius de programari, combinacions de colors, així com l’estructura, la selecció, l’ordenació i la presentació dels seus continguts estan protegits per les lleis espanyoles i internacionals sobre propietat Intel·lectual i Industrial.

En cap cas l’accés al lloc web implica cap tipus de renúncia, transmissió o cessió total ni parcial dels drets atorgats per la legislació espanyola i internacional sobre propietat intel·lectual i industrial.

La reproducció (excepte la descàrrega temporal des del lloc web al disc dur de l’ordinador de l’usuari o als servidors intermediaris), la còpia, l’ús, la distribució, la reutilització, l’explotació, la realització de segones còpies, l’enviament per correu, la transmissió, la modificació, la cessió o qualsevol altre acte que es faci amb la totalitat o part de la informació continguda en aquest web que no hagi estat expressament autoritzat pel titular, queden prohibits.

L’usuari s’obliga a utilitzar els continguts de forma diligent, correcta i lícita i, en particular, es compromet a abstenir-se de suprimir, eludir o manipular el copyright i altres dades identificatives dels drets de FOTO NIEPCE o dels seus titulars incorporats a els continguts, així com els dispositius tècnics de protecció o qualsevol mecanisme d’informació que poguessin incloure’s en els continguts. Així mateix, l’usuari s’abstindrà de fer servir els continguts i, en particular, la informació de qualsevol classe obtinguda a través del lloc per remetre publicitat, comunicacions amb finalitats comercials, missatges no sol·licitats dirigits a una pluralitat de persones amb independència de la seva finalitat, així com a abstenir-se de comercialitzar o divulgar de qualsevol manera aquesta informació.

www.fotoniepce.com és un domini registrat per TESYS INTERNET, S.L. El domini de www.fotoniepce.com no pot ser utilitzat, llevat d’autorització expressa prèvia, en connexió amb altres serveis que no siguin de FOTO NIEPCE de cap manera que pugui causar confusió o descrèdit entre els nostres clients.

5. ACCÉS

Els usuaris podran accedir al lloc de manera lliure i gratuïta.

6. POLÍTICA DE CONFIDENCIALITAT I PROTECCIÓ DE DADES

Les dades identificatives i personals proporcionades en el marc del present lloc web, via formulari o via e-mail, són confidencials i formaran part dels fitxers titularitat de FOTO NIEPCE amb la finalitat de processar la vostra consulta o enviar-li la informació sol·licitada. Alhora, els usuaris autoritzen expressament FOTO NIEPCE a enviar-los informació respecte de novetats en l’àmbit dels serveis prestats per aquesta. En cas que no desitgessin rebre l’esmentada informació n’hi haurà prou amb notificar-ho via e-mail a foto@fotoniepce.com en qualsevol moment.

Les dades introduïdes als formularis per l’usuari hauran de ser dades veritables, exactes, completes i actuals. En el cas que la persona que entre les dades sigui diferent de la que s’hagi de declarar com a usuari, s’entendrà que té consentiment exprés de l’usuari i que aquest ens atorga autorització per realitzar el tractament descrit anteriorment. L’usuari serà l’únic responsable de qualsevol dany o perjudici, directe o indirecte que pogués ocasionar qualsevol persona a causa de l’emplenament del formulari amb dades falses, inexactes, incompletes o no actualitzades.

El titular de les dades de caràcter personal tindrà dret d’oposició, accés, rectificació i cancel·lació respecte a totes les dades seves que hi hagi emmagatzemades a la base de dades de FOTO NIEPCE. Aquests drets podran ser exercitats a través de qualsevol mitjà de comunicació davant de FOTO NIEPCE a l’adreça indicada a l’apt 2 del present Avís Legal, adjuntant fotocòpia de DNI del titular de les dades oa l’e-mail foto@fotoniepce.com.

FOTO NIEPCE es reserva el dret de modificar la seva política de confidencialitat i de protecció de dades com a conseqüència d’un canvi legislatiu, jurisprudencial oa la pràctica empresarial. Si es produís alguna modificació, el nou text serà publicat en aquesta pàgina, on podrà tenir accés a la política actual en matèria de confidencialitat i protecció de dades. En cada cas, la relació amb els usuaris es regirà per les normes previstes en el moment precís que s’accedeix al web.

7. RESPONSABILITAT I OBLIGACIONS

Responsabilitat quant al contingut

El contingut d’aquest lloc web és de caràcter general i té una finalitat i efectes exclusivament informatius dels nostres serveis i de la nostra activitat empresarial.

FOTO NIEPCE s’eximeix de qualsevol responsabilitat respecte a qualsevol decisió adoptada per l’usuari del lloc web com a conseqüència de la informació que conté, especialment respecte a les característiques tècniques dels cables.

L’entitat FOTO NIEPCE rebutja la responsabilitat sobre qualsevol informació no elaborada per FOTO NIEPCE o no publicada de forma autoritzada sota el seu nom, igual que la responsabilitat que es derivi de la mala utilització dels continguts, així com es reserva el dret a actualitzar-los, eliminar-los, limitar-los o impedir-ne l’accés, de manera temporal o definitiva.

Responsabilitat respecte dels enllaços a altres pàgines webs (links)

Els enllaços introduïts a www.fotoniepce.com són de caràcter merament informatiu i, per tant, FOTO NIEPCE no controla ni verifica cap informació, contingut, productes o serveis facilitats a través daquests llocs web. En conseqüència, FOTO NIEPCE declina qualsevol tipus de responsabilitat per qualsevol aspecte, especialment el contingut, relatiu a aquesta pàgina.

Responsabilitat en el cas que aquesta pàgina sigui la destinació de l’enllaç introduït a una altra pàgina

Pel que fa als enllaços establerts per altres pàgines a aquest lloc així com si qualsevol usuari, entitat o pàgina web volgués establir algun tipus d’enllaç amb destinació al lloc web de www.fotoniepce.com haurà d’atenir-se a les estipulacions següents:

  • Haurà de sol·licitar autorització prèviament a la realització de lenllaç i haurà de constar de forma expressa el seu atorgament.
  • Només es podrà adreçar a la pàgina inicial.
  • L’enllaç ha de ser absolut i complet, és a dir, ha de portar l’usuari a la pròpia adreça www.fotoniepce.com i ha d’abastar completament tota l’extensió de la pantalla de la pàgina inicial. En cap cas, excepte autorització expressa i per escrit de FOTO NIEPCE, la pàgina que realitzi l’enllaç podrà reproduir de qualsevol manera el lloc web de www.fotoniepce.com, incloure’l com a part de la seva web o dins d’un dels seus frames o crear-ne un browser sobre qualsevol de les pàgines del web.
  • No es donarà cap mena d’indicació errònia o incorrecta sobre la pàgina de www.fotoniepce.com.
  • Si volgués fer constar algun signe distintiu de FOTO NIEPCE, com ara marques, logos, denominació haurà de comptar amb lautorització per escrit.
  • El Titular de la pàgina que ofereix l’enllaç haurà d’actuar de bona fe i no pretén afectar negativament la reputació o el bon nom de FOTO NIEPCE.
  • Es prohibeix, excepte autorització expressa de FOTO NIEPCE donar d’alta els elements de text de la marca o del logotip, el nom de domini o la denominació de FOTO NIEPCE com a paraula clau (metatags o metanames) per a la cerca de llocs webs realitzada a través de cercadors.

FOTO NIEPCE no assumeix cap mena de responsabilitat per qualsevol aspecte relatiu a la pàgina web que ofereix l’enllaç. L’establiment de l’enllaç no implica l’existència d’algun tipus de relació, col·laboració o dependència de FOTO NIEPCE amb el titular d’aquesta pàgina web.

Responsabilitat aspectes tècnics

FOTO NIEPCE no garanteix la continuïtat del funcionament del lloc web igual que aquest es trobe en tot moment operatiu i disponible.

FOTO NIEPCE no es fa responsable dels danys i perjudicis directes o indirectes, inclosos els danys a sistemes informàtics i introducció de virus existents a la xarxa, derivats de la navegació per Internet necessària per a l’ús d’aquest lloc web.

Obligació dels usuaris

L’usuari respondrà dels danys i perjudicis que FOTO NIEPCE pugui patir com a conseqüència de l’incompliment de qualsevol de les obligacions determinades en aquesta nota legal.

Pel que fa a la navegació, l’usuari es compromet a observar diligentment i fidelment les recomanacions que al seu moment estableixi FOTO NIEPCE relativa a l’ús del lloc. A aquest efecte FOTO NIEPCE es dirigirà als usuaris mitjançant qualsevol mitjà de comunicació a través del lloc web.

8. DURACIÓ I MODIFICACIÓ

FOTO NIEPCE tindrà dret a modificar els termes i condicions aquí estipulades de manera unilateral, totalment o parcialment. Qualsevol canvi apareixerà de la mateixa manera que es troben en aquesta nota legal.

La vigència temporal daquesta nota legal coincideix, per tant, amb el temps de la seva exposició, fins al moment en què siguin modificades de forma total o parcial per FOTO NIEPCE.

FOTO NEPCE podrà; donar per acabades, suspendre o interrompre unilateralment, l’operativitat d’aquest lloc web, sense possibilitat de sol·licitar cap indemnització per part de l’usuari. Després d’aquesta extinció, l’usuari haurà de destruir qualsevol informació sobre l’entitat FOTO NIEPCE que tingui en qualsevol format i que hagi obtingut a través del lloc o mitjançant les comunicacions realitzades de forma individual a l’usuari.

9. LEGISLACIÓ I JURISDICCIÓ

Aquestes condicions dús es regeixen per la legislació espanyola.

Els usuaris i l’empresa FOTO NIEPCE amb renúncia expressa del seu fur, sotmeten totes les interpretacions o conflictes que poguessin sorgir derivats d’aquesta nota legal als Jutjats i Tribunals de Reus.